KORTELĖS „MYLIMIAUSIA“ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lojalumo ir nuolaidų kortelės MYLIMIAUSIA yra dviejų tipų bendros UAB „Čili Holdings“, UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Palink“, Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB; UAB Senukų prekybos centras ir AB SEB banko (toliau – partneriai) lojalumo ir nuolaidų programų kortelės.
1.1. Lojalumo ir nuolaidų kortelė MYLIMIAUSIA išduodama šių taisyklių nustatyta tvarka kiekvieno iš partnerių prekybos ir (arba) paslaugų teikimo vietoje, išskyrus AB SEB bankas (toliau – kortelė MYLIMIAUSIA).
1.2. Banko lojalumo ir nuolaidų mokėjimo kortelė SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD išduodama AB SEB banko padaliniuose pagal banko nustatytas taisykles (toliau – banko kortelė MYLIMIAUSIA) (toliau tiek kortelė MYLIMIAUSIA, tiek banko kortelė MYLIMIAUSIA gali būti vadinamos kortele).
2. Kortelė suteikia jos turėtojams galimybę naudotis partnerių teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti jų vykdomose lojalumo programose (toliau – nuolaidos). Šias taisykles, įskaitant nuolaidų suteikimo taisykles, nustato ir keičia, taip pat nuolaidas panaikina partneriai savo nuožiūra ir paskelbia jas interneto svetainėje www.mylimiausia.lt ir kitais pasirinktais būdais.
3. Kortelės turėtojas gali pasinaudoti nuolaidomis, jei kortelė pateikiama prieš atsiskaitant už prekes ar prieš prašant sąskaitos už suteiktas paslaugas.
4. Kortelės turėtojas gali naudotis kortele MYLIMIAUSIA iš karto (išimtis STATOIL - reikalingas papildomas kortelės aktyvavimas. Skaityti daugiau degalinių tinklo STATOIL lojalumo programos taisyklių 1 punktą).

2. KORTELĖS IŠDAVIMAS
1. Kortelę MYLIMIAUSIA galima įsigyti daugelyje „Čili“ tinklo restoranų, visose „IKI, „IKI Express“, „IKI Cento“ parduotuvėse, prekybos centro „Senukai“, „Gintarinės vaistinės“ ir „Statoil“ visapusio aptarnavimo degalinių prekybos vietose (toliau – prekybos vietose).
2. SEB banko kortelę MYLIMIAUSIA galima įsigyti visuose AB SEB banko padaliniuose ir banko paslaugų, teikiamų internetu, svetainėje. AB SEB banke išduodama tik mokėjimo banko kortelė MYLIMIAUSIA pagal AB SEB banko nustatytas taisykles, nurodytas interneto svetainėje www.seb.lt.
3. Kortelę MYLIMIAUSIA gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) metų, išsamiai ir teisingai užpildę bei partnerių prekybos vietų atsakingiems darbuotojams pateikę prašymą kortelei gauti, taip pat sumokėję kortelės vienkartinį išdavimo mokestį, jei toks kortelės gavimo metu buvo taikomas.
4. Banko kortelę MYLIMIAUSIA gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) metų, išsamiai ir teisingai užpildę bei AB SEB banko padalinių atsakingiems darbuotojams pateikę prašymą kortelei gauti, taip pat sumokėję kortelės vienkartinį išdavimo mokestį, jei toks kortelės gavimo metu buvo taikomas.
5. Jei kortelę MYLIMIAUSIA pageidauja įsigyti asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, reikia tėvų arba globėjų sutikimo.
6. Asmenų, užpildžiusių prašymą kortelei gauti ir jame nurodžiusių atskirų partnerių lojalumo kortelių (t. y. „IKI Premija“, „IKI Premija Senjorams“, „Draugų“, „Gintarinės vaistinės“, „Senukai“ pirkėjo kortelės) numerius, sukaupti lojalumo taškai (litai) bus automatiškai perkeliami į kortelę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, išskyrus atvejus, kai tam iškyla objektyvių kliūčių (pavyzdžiui: jei klientas turi sukaupęs „Čili“ litų „Čili Draugų“ kortelėje, pildydamas anketą kortelei MYLIMIAUSIA įsigyti, anketoje turi nurodyti turimos „Čili Draugų“ kortelės numerį. Duomenys, sukaupti „Čili Draugų“ kortelėje, bus perkelti į kortelę MYLIMIAUSIA per 14 darbo dienų). Pirkėjai, turintys banko kortelę „IKI Premija Maestro“ (bankas „Nordea“), turi kreiptis į banką „Nordea“ ir atsisakyti kortelės arba „IKI“ parduotuvėje užpildyti prašymą kortelės „IKI Premija Maestro“ sutarčiai nutraukti. Sukaupti lipdukai bus perkelti per 14 darbo dienų užpildžius prašymą lojalumo taškams perkelti. Pinigų likutis iš kortelės „IKI Premija Maestro“ (bankas „Nordea“) nėra perkeliamas. Tais atvejais, kai asmenys, pildydami prašymą kortelei gauti, klaidingai nurodė turimų partnerių lojalumo kortelių numerius ir (arba) prašyme nurodyti asmens duomenys nesutampa su partneriams anksčiau pateiktais asmens duomenimis, partneriai susisieks su asmeniu prašyme kortelei gauti nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Sėkmingai perkėlus asmens sukauptus lojalumo taškus (litus), prašyme nurodyta partnerio lojalumo kortelė automatiškai blokuojama, išskyrus „IKI Premija“, „IKI Premija Senjorams“, „IKI Premija Maestro“, kurios lieka galioti. Statoil Extra kortelėje sukaupti litrai į kortelę MYLIMIAUSIA nėra perkeliami.
7. Gavęs kortelę MYLIMIAUSIA, klientas gali iš karto naudotis partnerių nuolaidų ir lojalumo programomis (išimtis STATOIL - reikalingas papildomas kortelės aktyvavimas. Skaityti daugiau degalinių tinklo STATOIL lojalomo programos taisyklių 1 punktą). Klientui perkėlus sukauptus lojalumo taškus ir (arba) litus į kortelę MYLIMIAUSIA, jis (ji) toliau dalyvauja esamose partnerių lojalumo programose ir turi galimybę kaupti taškus (lipdukus) pagal kiekvieno partnerio galiojančias lojalumo taisykles.  
8. Kortelės galiojimo terminas – 4 metai.
9. AB SEB banke išduodama tik banko kortelė MYLIMIAUSIA pagal AB SEB banko nustatytas taisykles ir įkainius.
10. Kortelės MYLIMIAUSIA išdavimo mokestis – 2,03 Eur (7 Lt).
11. Kortelės MYLIMIAUSIA atnaujinimo mokestis (pasibaigus jos galiojimui) – 1,45 Eur (5 Lt). Jei kortelė susidėvėjo (išsimagnetino arba neveikia), ji keičiama ir sukaupti lojalumo taškai perkeliami į naują kortelę MYLIMIAUSIA nemokamai ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, partnerių prekybos vietose užpildžius prašymą dėl sukauptų taškų perkėlimo.
12. AB SEB banko išduodamos banko kortelės MYLIMIAUSIA vienkartinis išdavimo, metinis ir atnaujinomo mokesčiai – 5,50 Eur (19 Lt). Visas kortelės SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD sąlygas ir įkainius galite rasti banko interneto svetainėje www.seb.lt.
13. Sugadintą, pažeistą kortelę būtina nedelsiant pristatyti į bet kurio iš partnerių prekybos ir (arba) paslaugų teikimo vietą ir ji bus pakeista pagal šių taisyklių 2 skirsnio 6 ir 7 punktus. Jei buvo pažeista banko kortelė MYLIMIAUSIA, ją reikia pristatyti į bet kurį AB SEB banko padalinį.
14. Apie pavogtą ar pamestą kortelę būtina informuoti telefonu 8 800 77 470, jeigu tai kortelė MYLIMIAUSIA, arba pranešti AB SEB bankui telefonu 1528, jeigu tai – banko kortelė MYLIMIAUSIA.
15. Pasikeitus kortelės turėtojo asmens bei kontaktiniams duomenims, būtina informuoti telefonu 8 800 77 470 arba el. paštu info@mylimiausia.lt, arba kreiptis į AB SEB banką (telefonu 1528), jei turite banko kortelę MYLIMIAUSIA.

3. KORTELĖS NAUDOJIMAS
1. Kortelė yra asmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė. Partnerių darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turi teisę paprašyti kortelės turėtojo pateikti asmens dokumentą.
2. Partneriai neatsako tais atvejais, kai kortelė ir (arba) bet kokie duomenys, susiję su kortele (jos numeris, slaptažodis, elektroninio prisijungimo duomenys), bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, kai pametus ar kitaip praradus kortelę, apie tai nėra pranešama šių taisyklių nustatyta tvarka.
3. Kortelė galios tik tose prekybos ir (arba) paslaugų teikimo vietose, kurios nurodytos interneto svetainėje www.mylimiausia.lt. Partneriai turi teisę iš anksto neįspėję keisti prekybos ir (arba) paslaugų teikimo vietų skaičių ir sąrašus.
4. Partneriai turi teisę vienašališkai keisti, nutraukti lojalumo programos, nuolaidų taikymo sistemą, kortelės naudojimo taisykles bei sąlygas atskirai neįspėję, informavę kortelės turėtoją interneto svetainėje www.mylimiausia.lt.
5. Kortelė negali būti naudojama kartu su kitomis galiojančiomis partnerių lojalumo kortelėmis (t. y. „IKI Premija“, „IKI Premija Senjorams“, „Draugų“, „Statoil Extra“, „Gintarinės vaistinės“, „Senukai“ pirkėjo kortelės).
6. Jei turite kortelę SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD, norėdami gauti nuolaidą degalams STATOIL auomatinėse degalinėse, būtinai turite atsiskaityti šia kortele. Visapusio aptarnavimo degalinėse galima pasinaudoti nuolaidomis nebūtinai atsiskaitant šia mokėjimo kortele.                                                     
7. Nuolaidos, akcijų pasiūlymai su kitomis lojalumo kortelėmis nesumuojamos.
8. Klientas turi teisę interneto svetainėje www.mylimiausia.lt peržiūrėti savo kortelės MYLIMIAUSIA operacijų istoriją ir kortelės turėtojo informaciją. Informacija pateikiama tik kortelės MYLIMIAUSIA turėtojams, užsiregistravusiems interneto svetainėje www.mylimiausia.lt.
9. Banko kortelės MYLIMIAUSIA operacijų istoriją ir kortelės turėtojo informaciją kortelės turėtojas gali peržiūrėti AB SEB banko internetinės bankininkystės sistemoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kortelės turėtojas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
10. Kortelės turėtojas, pastebėjęs netikslumų kortelės ataskaitoje, turi per protingą laiką informuoti vieną iš partnerių dėl pastebėtų ataskaitoje klaidų ir (arba) kitų netikslumų, kontaktais, nurodytais interneto svetainėje www.mylimiausia.lt. Partneriai, gavę pretenziją raštu, įsipareigoja išnagrinėti ją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių reikia ilgesnio laikotarpio, ir partneris apie tai informuoja klientą.

4. KORTELIŲ TURĖTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Partneriai įsipareigoja tvarkyti kortelės turėtojo asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų numatytų reikalavimų.
2. Partneriai, turėdami atitinkamą kliento sutikimą, turi teisę siųsti individualius tiesioginės rinkodaros pranešimus atskiroms kortelės vartotojų grupėms. Tiesioginės rinkodaros pranešimai kortelių turėtojams siunčiami tik kortelių turėtojų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Klientas turi teisę raštu nurodyti partneriui, kad nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
3. Kortelės turėtojo teisės susipažinti su savo asmens duomenimis.
3.1. Kortelės turėtojas turi teisę iš partnerių gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per pastaruosius 1 metus.
3.2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis kortelės turėtojas gali įgyvendinti tik kreipdamasis į partnerio būstinę ir pateikęs partneriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pateikdamas elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu.
3.3. Partneris, gavęs kortelės turėtojo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su šiuo kortelės turėtoju susiję asmens duomenys tvarkomi, ir pateikia kortelės turėtojui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kortelės turėtojo kreipimosi dienos.
4. Kortelės turėtojo teisės reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
4.1. Jeigu kortelės turėtojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į partnerį, tai partneris nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir kortelės turėtojo rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
4.2. Jeigu kortelės turėtojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į partnerį, tai Partneris nedelsdamas neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (pateiktu rašytine forma) nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
4.3. Partneris nedelsdamas praneša kortelės turėtojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
4.4. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal kortelės turėtojo tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus kortelės turėtojo prašymą.
4.5. Jeigu partneris abejoja kortelės turėtojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
4.6. Partneris nedelsdamas informuoja duomenų gavėjus apie kortelės turėtojo prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Kortelės turėtojo teisės nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros, viešosios nuomonės tyrimo tikslais.
5.1. Kortelės turėtojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros arba socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Šiuo atveju partneris nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.
5.2. Kortelės turėtojo prašymu partneris praneša kortelės turėtojui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
5.3. Visus prašymus, susijusius su kortelės turėtojo asmens duomenų tvarkymu, kortelės turėtojas gali teikti partneriams el. paštu info@mylimiausia.lt arba partneriui paštu partnerio registruotos būstinės adresu.

PARTNERIŲ LOJALUMO PROGRAMŲ TAISYKLĖS

ČILI HOLDINGS RESTORANŲ TINKLO LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS:

1. MYLIMIAUSIA kortelės turėtojai turi galimybę dalyvauti pagal UAB „ČILI HOLDINGS“ nustatytas taisykles UAB „ČILI HOLDINGS“ vykdomoje lojalumo programoje "Čili Pica", "SOYA", "FOREST", "Čili Kaimas" restoranuose (toliau vadinama Restoranais).

2. MYLIMIAUSIA kortelės turėtojams Restoranuose taikomos naudos:

  • atsiskaitant Restoranuose, MYLIMIAUSIA kortelės turėtojui priskaičiuojami ir į MYLIMIAUSIA kortelę pervedami "Skonio eurai". "Skonio eurų" priskaičiuojama suma nuo galutinės sąskaitos sumos yra 5 proc. Vieno "Skonio euro" vertė lygi 1 Eur;
  • iki 99 proc. sąskaitos galima padengti sukauptais "Skonio eurais";
  • specialios akcijos ir pasiūlymai meniu patiekalams;
  • Specialūs partnerių pasiūlymai;
  • iki 30 proc. vienkartinė nuolaida sąskaitai GIMTADIENIO mėnesį MYLIMIAUSIA kortelės turėtojams, su jų asmenine, aktyvia MYLIMIAUSIA kortele. Nuolaida netaikoma tabako gaminiams ir akciniams pasiūlymams. Nuolaidos nesumuojamos.

3. Norint, kad būtų taikomos naudos Restoranuose, būtina pateikti MYLIMIAUSIA kortelę prieš prašant sąskaitos.

4. "Skonio eurai" nesikaupia ir jais atsiskaityti negalima už tabako gaminius.

5. Atskirais atvejais akcijų pasiūlymams gali būti netaikomas atsiskaitymas "Skonio eurais". Tai nurodoma akcijų reklaminėje spausdintoje medžiagoje.

6. MYLIMIAUSIA kortelėje sukaupti "Skonio eurai" galioja 5 (penkis) mėnesius nuo jų gavimo dienos. Visi anksčiau galioję "Lojalumo taškai", "Čili litai" konvertuojami į "Skonio eurus". Jų galiojimo data yra 5 mėnesiai nuo sukaupimo datos.

7. MYLIMIAUSIA kortelėje sukaupti "Skonio eurai" į grynuosius pinigus nekeičiami. 

„GINTARINĖ VAISTINĖ“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS:

1. GINTARINĖJE vaistinėje su MYLIMIAUSIA kortele suteikiama iki 5 proc. kaupiamoji nuolaida ir kiekvieną mėnesį teikiami išskirtiniai prekių pasiūlymai iki 40 proc. pigiau.
2. Sukauptais VAISTINĖS eurais galima sumokėti GINTARINĖJE vaistinėje iki 50 proc. kito pirkinio vertės. Sukaupti VAISTINĖS eurai galioja 6 mėn. nuo paskutinio pirkimo dienos.
3. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams. Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

PREKYBOS TINKLO „IKI“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS:

1. Pirkėjas gavęs Kortelę iš karto gali pradėti dalyvauti lojalumo programoje IKI PREMIJA IKI, IKI EXPRESS ir IKI Cento parduotuvėse.
2. Kortelių turėtojams yra suteikiame galimybė pasinaudoti nuolaida prekėms, pažymėtoms Kortelės ženklu. Perkantiems IKI, IKI EXPRESS ir IKI CENTO parduotuvėse Kortelės ženklu pažymėtas prekes, nurodyta nuolaida suteikiama iškart. Kortelės turėtojas kasoje sumoka už prekes, pažymėtas Kortelės ženklu, tiesiog mažiau.
3. Nuolaida suteikiama tik pateikus Kortelę kasininkei prieš prekių nuskaitymą.
4. Kokia nuolaida buvo suteikta perkant Kortelės ženklu pažymėtas prekes, galite pasitikrinti kasos kvite.
5. Kas savaitę IKI, IKI EXPRESS ir IKI CENTO parduotuvėse rasite atnaujintą Kortelės ženklu pažymėtų prekių asortimentą. Informacija apie Kortelės ženklu pažymėtas prekes yra nuolat skelbiama laikraštyje IKI PASAULIS bei tinklalapyje www.mylimiausia.lt.
6. Jei pirkėjas yra pensijinio amžiaus ir iki šiol neturėjo kortelės IKI PREMIJA Senjorams, su Mylimiausia kortele jam bus suteikta IKI PREMIJA Senjorams galiojanti nuolaida 14 darbo dienų laikotarpyje, pirkėjui pateikus dokumentą, įrodantį pensijinį amžių, bei užpildžius laisvos formos prašymą. Senjorams priklausanti 3% nuolaida bus suteikta 14 darbo dienų laikotaryje.
7. MYLIMIAUSIA kortelės turėtojams nėra teikiami IKI PREMIJA partnerių pasiūlymai.

DEGALINIŲ TINKLO „STATOIL“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS:

1. MYLIMIAUSIA kortelės turėtojas, norėdamas pasinaudoti STATOIL degalinių nuolaidomis bei naudomis, turėtų atlikti papildomą kortelės aktyvavimą. Tai galima padaryti degalinėje, perbraukiant kortelę per kortelių skaitytuvą, arba www.statoil.lt/extra tinklalapyje. Daugiau informacijos www.statoil.lt/extra.

2. Su MYLIMIAUSIA kortele visapusio aptarnavimo degalinėse suteikiama momentinė nuolaida kiekvienam litrui degalų, kaupiamoji nuolaida kavai (kas 8-as puodelis nemokamai) ir kaupiamoji nuolaida plovyklai (kas 5-as plovimas nemokamai).

3. Jei Jūs naudojatės SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD, norėdami gauti nuolaidą degalams STATOIL automatinėse degalinėse, būtinai turite atsiskaityti šia kortele. Visapusio aptarnavimo degalinėse galima pasinaudoti nuolaidomis nebūtinai atsiskaitant šia mokėjimo kortele.

4. Kortelės SEB MYLIMIAUSIA MASTERCARD suteikiamos nuolaidos nėra dubliuojamos su vartotojo turimomis "Statoil Extra" kortelių nuolaidomis.

5. Informaciją apie sukauptas naudas STATOIL lojalumo programoje galima matyti:

a) www.statoil.lt/extra interneto svetainėje;

b) STATOIL mobiliojoje aplikacijoje;

c) degalinėje, paklausus operatoriaus-pardavėjo arba pirkimo kvite.

PREKYBOS TINKLO „SENUKAI“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS:

1. Atsiskaitydami Kortele „Senukų“ prekybos centruose dalyvaujate lojalumo programoje „Verta rinktis“. 

2. Lojalumo programos dalyviai, pirkdami prekę, už kiekvieną išleistą eurą (3,45 Lt) gauna po 3 lojalumo taškus. Pvz.: už prekę, kurios kaina yra 7,6 Eur (26,24 Lt) suteikiamas 21 lojalumo taškas.

3. Lojalumo taškus kaupti verta, nes jais galima apmokėti iki 75 % pirkinio vertės. 

4. Atsiskaitant lojalumo taškais, 1 taško vertė – 1 euro centas (0,03 Lt).

5. Pirkėjai gauna dvigubai daugiau taškų pirkdami "Senukuose" gimimo dieną ir 7 dienas po gimtadienio. Taškai dvigubinami tik vieną kartą, t.y. vieno apsipirkimo metu.

6. Lojalumo programa netaikoma prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas.

7. Lojalumo taškai neskiriami už akcijose dalyvaujančias prekes. Lojalumo taškai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už dovanų korteles, tabako gaminius ir jų priedus (pypkės, žiebtuvėliai ir t.t.), akmens anglį, alkoholinius gėrimus, kitas akcizais apmokestintas prekes, taip pat trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, loterijos bilietus ir t.t.).

8. Kortelėje sukauptų lojalumo taškų galiojimo terminas – 3 metai. 

9. Informacija apie suteiktą nuolaidą ir gautus taškus pateikiama pirkimo kvite. Sukauptą taškų sumą taip pat galima pasitikrinti www.mylimiausia.lt.

# # # # # #